Наши студенти на стаж в Световната организация по туризъм

понеделник, 16 юни 2014 11:52

Разглеждате снимки от Наши студенти на стаж в Световната организация по туризъм

Вижте пълен текст на Наши студенти на стаж в Световната организация по туризъм

При награждаването на проф. Рифай (вляво) с почетното звание "доктор хонорис кауза на УНСС" от ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев

При награждаването на проф. Рифай (вляво) с почетното звание "доктор хонорис кауза на УНСС" от ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев

Галерия снимки от Наши студенти на стаж в Световната организация по туризъм ...