Кръгла маса дискутира проблемите на устойчивото потребление в България

Разглеждате снимки от Кръгла маса дискутира проблемите на устойчивото потребление в България

Вижте пълен текст на Кръгла маса дискутира проблемите на устойчивото потребление в България

Отдясно наляво: проф. д-р Веселка Павлова, проф. д.ик.н. Пламен Мишев, доц. д-р Даниела Иванова, проф. д-р Валентин Гоев

Отдясно наляво: проф. д-р Веселка Павлова, проф. д.ик.н. Пламен Мишев, доц. д-р Даниела Иванова, проф. д-р Валентин Гоев

Страница:

Галерия снимки от Кръгла маса дискутира проблемите на устойчивото потребление в България  ...