Официално бяха открити VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище

понеделник, 16 септември 2019 14:33

Разглеждате снимки от Официално бяха открити VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище

Вижте пълен текст на Официално бяха открити VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище

На откриването присъстваха доц. д-р Миланка Славова – зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Михаил Мусов – главен секретар по международното сътрудничество и председател на организационния комитет, доц. д-р Григорис Заротиадис – президент на ASECU, и докторант Милена Баланова – президент на ASECU Youth.

На откриването присъстваха доц. д-р Миланка Славова – зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Михаил Мусов – главен секретар по международното сътрудничество и председател на организационния комитет, доц. д-р Григорис Заротиадис – президент на ASECU, и докторант Милена Баланова – президент на ASECU Youth.

Страница:

Галерия снимки от Официално бяха открити VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно учил ...