Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“

понеделник, 20 май 2019 15:14

Разглеждате снимки от Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“

Вижте пълен текст на Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“

„Недвижими имоти и бизнес 2019“ беше темата на Петата научно-практическа конференция, организирана от катедра „Недвижима собственост“ под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и посветена на 100-годишнината на УНСС. В конференцията участваха представители на академичната общност и бизнеса от цялата страна.

„Недвижими имоти и бизнес 2019“ беше темата на Петата научно-практическа конференция, организирана от катедра „Недвижима собственост“ под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и посветена на 100-годишнината на УНСС. В конференцията участваха представители на академичната общност и бизнеса от цялата страна.

Страница:

Галерия снимки от Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ ...