Седмица на юриста в УНСС

четвъртък, 18 април 2019 11:41

Разглеждате снимки от Седмица на юриста в УНСС

Вижте пълен текст на Седмица на юриста в УНСС

В Деня на българската конституция и юриста и отбелязването на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция започна Седмица на юриста в УНСС под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев със съдействието на Юридическия факултет (ЮФ), Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет. Целта на форума е да съдейства на бъдещите юристи, обучаващи се в университета, да формират посоката на своето бъдещо професионално развитие. Това е втората подобна проява, организирана от Алумни клуба на завършилите ЮФ, след курса по професионално ориентиране на тема „Юридическата професия, възможности и предизвикателства“ през миналата година.

В Деня на българската конституция и юриста и отбелязването на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция започна Седмица на юриста в УНСС под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев със съдействието на Юридическия факултет (ЮФ), Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет. Целта на форума е да съдейства на бъдещите юристи, обучаващи се в университета, да формират посоката на своето бъдещо професионално развитие. Това е втората подобна проява, организирана от Алумни клуба на завършилите ЮФ, след курса по професионално ориентиране на тема „Юридическата професия, възможности и предизвикателства“ през миналата година.

Страница:

Галерия снимки от Седмица на юриста в УНСС ...