Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство

Разглеждате снимки от Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство

Вижте пълен текст на Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство

През отчетния период УНСС запази и затвърди ролята си на водеща академична институция, която осигурява обучение в ОКС „магистър“, заяви ректорът. Усилията бяха насочени към привличане на повече и по-добре подготвени кандидат-магистри, към непрекъснато обновяване на съдържанието на водените курсове и подобряване на организацията на учебния процес. Разкрити бяха 8 нови магистърски специалности в отговор на съвременните предизвикателства пред икономическата и социалната реалност и изискванията на пазара на труда. Започна обучението по три нови магистърски специалности в резултат на институционални договори с държавни институции и професионални организации. Разшири се и палитрата от магистърски специалности с преподаване на английски език чрез добавяне на две нови специалности и затвърждаване на интереса към международните ни магистратури, посочи проф. Статев.

През отчетния период УНСС запази и затвърди ролята си на водеща академична институция, която осигурява обучение в ОКС „магистър“, заяви ректорът. Усилията бяха насочени към привличане на повече и по-добре подготвени кандидат-магистри, към непрекъснато обновяване на съдържанието на водените курсове и подобряване на организацията на учебния процес. Разкрити бяха 8 нови магистърски специалности в отговор на съвременните предизвикателства пред икономическата и социалната реалност и изискванията на пазара на труда. Започна обучението по три нови магистърски специалности в резултат на институционални договори с държавни институции и професионални организации. Разшири се и палитрата от магистърски специалности с преподаване на английски език чрез добавяне на две нови специалности и затвърждаване на интереса към международните ни магистратури, посочи проф. Статев.

Страница:

Галерия снимки от Общото събрание на УНСС даде положителна оценка  за дейността на ректорското рък ...