Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония

Разглеждате снимки от Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония

Вижте пълен текст на Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония

Победителите бяха избрани от жури в състав: проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, народните представители Николай Цонков, възпитаник и преподавател в УНСС, Анна Александрова, възпитаничка на УНСС, Георги Стоилов, Десислава Атанасова, възпитаничка на УНСС, и Ася Пеева, Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски“, Яна Вангелова, председател на Националното представителство на студентските съвети (НПСС), Даниел Парушев, президент на Алумни клуба към СС, Кристиян Маджуров, председател на СС, и Мартин Петков, секретар на СС.

Победителите бяха избрани от жури в състав: проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, народните представители Николай Цонков, възпитаник и преподавател в УНСС, Анна Александрова, възпитаничка на УНСС, Георги Стоилов, Десислава Атанасова, възпитаничка на УНСС, и Ася Пеева, Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски“, Яна Вангелова, председател на Националното представителство на студентските съвети (НПСС), Даниел Парушев, президент на Алумни клуба към СС, Кристиян Маджуров, председател на СС, и Мартин Петков, секретар на СС.

Страница:

Галерия снимки от Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена цер ...