Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ се дипломираха

Разглеждате снимки от Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ се дипломираха

Вижте пълен текст на Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ се дипломираха

В зала „Тържествена“ се състоя връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност  „Статистика и иконометрия".

В зала „Тържествена“ се състоя връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност  „Статистика и иконометрия".

Страница:

Галерия снимки от Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ се дипломирах ...