Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“

Разглеждате снимки от Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“

Вижте пълен текст на Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“

Удоволствие е за мен да ви поздравя от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев за участието ви в кръглата маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“, каза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, при откриването на форума. Приветствам организаторите – катедра „Национална и регионална сигурност“ и район „Студентски“, за темата на кръглата маса, защото езикът на омразата е недопустим в днешно време. Той не бива да се използва нито от политиците, нито в академичните среди. Сега всеки има свободата да се изказва публично, да пише, информацията лесно се разпространява през електронните медии и ако ние нямаме вътрешната нагласа да бъдем толерантни, възможността от лоши последствия е огромна. При нас в УНСС да бъдеш толерантен е естествено, но извън академичните среди нещата са много по-различни и много по-агресивни, посочи проф. Гоев.

Удоволствие е за мен да ви поздравя от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев за участието ви в кръглата маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“, каза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, при откриването на форума. Приветствам организаторите – катедра „Национална и регионална сигурност“ и район „Студентски“, за темата на кръглата маса, защото езикът на омразата е недопустим в днешно време. Той не бива да се използва нито от политиците, нито в академичните среди. Сега всеки има свободата да се изказва публично, да пише, информацията лесно се разпространява през електронните медии и ако ние нямаме вътрешната нагласа да бъдем толерантни, възможността от лоши последствия е огромна. При нас в УНСС да бъдеш толерантен е естествено, но извън академичните среди нещата са много по-различни и много по-агресивни, посочи проф. Гоев.

Страница:

Галерия снимки от Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“ ...