Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

петък, 08 юни 2018 8:25

Разглеждате снимки от Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

Вижте пълен текст на Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

Основната концепция на проекта беше представена от проф. Кисимов, който даде повече информация за функционалната архитектура на Центъра за компетентност, за концептуалната ИКТ архитектура, за мрежовата архитектура. Представени бяха и ресурсите за отделен партньор, прилагането на принципа на база данни в паметта, концептуалната схема за обработка на Големи данни, създаването на цифрови процеси с Големи данни, виртуалната структура на Центъра за компетентност <i>(на снимката долу).</i>

Основната концепция на проекта беше представена от проф. Кисимов, който даде повече информация за функционалната архитектура на Центъра за компетентност, за концептуалната ИКТ архитектура, за мрежовата архитектура. Представени бяха и ресурсите за отделен партньор, прилагането на принципа на база данни в паметта, концептуалната схема за обработка на Големи данни, създаването на цифрови процеси с Големи данни, виртуалната структура на Центъра за компетентност (на снимката долу).

Страница:

Галерия снимки от Представяне на проект „Дигитализация на икономиката  в среда на Големи данни“ ...