Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“

Разглеждате снимки от Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“

Вижте пълен текст на Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“

Сътрудничеството между нашите институции датира от 1992 г., когато Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) организира първия курс за служители на митниците. Първият договор за сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ е подписан през 1993 г., а през 2014 г. сключихме рамково споразумение за сътрудничество. Мисля, че това е добър пример за съчетаване на експертния потенциал на академичния състав на УНСС и на Агенция „Митници“, каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев.

Сътрудничеството между нашите институции датира от 1992 г., когато Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) организира първия курс за служители на митниците. Първият договор за сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ е подписан през 1993 г., а през 2014 г. сключихме рамково споразумение за сътрудничество. Мисля, че това е добър пример за съчетаване на експертния потенциал на академичния състав на УНСС и на Агенция „Митници“, каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев.

Страница:

Галерия снимки от Четвърт век сътрудничество между УНСС  и Агенция „Митници“  ...