Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БСА

четвъртък, 15 февруари 2018 11:17

Разглеждате снимки от Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БСА

Вижте пълен текст на Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БСА

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на Българската социологическа асоциация (БСА) доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в катедра „Икономическа социология“, подписаха рамков договор за сътрудничество между двете институции.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на Българската социологическа асоциация (БСА) доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в катедра „Икономическа социология“, подписаха рамков договор за сътрудничество между двете институции.

Страница:

Галерия снимки от Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БСА ...