УНСС в медиите

Новини от 10-и месец, 2020 година

21.10.2020 г.

Ректорът на УНСС: Онлайн обучение, за да запазим студентите и преподавателите

Ректорът на УНСС: Онлайн обучение, за да запазим студентите и преподавателите

                                                       

Ректорът на УНСС: Онлайн обучение, за да запазим студентите и преподавателите