Ректорът на УНСС и омбудсманът на Р България подписаха споразумение за сътрудничество

понеделник, 17 октомври 2016 14:29

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и омбудсманът Мая Манолова, възпитаничка на нашия университет, подписаха споразумение за сътрудничество.

Проф. Статев и г-жа Манолова след подписването на споразумението

В документа двете страни изразяват съгласие, в условия на трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество, да осъществяват съвместна дейност по провеждането на студентски стажове в институцията на омбудсмана, изцяло съобразени с учебната програма и различните специалности на студентите от УНСС.

Споразумението, което подписахме, ще позволи на нашите студенти да се запознаят отблизо с работата на институцията на омбудсмана, който има все по-голяма роля в нашето общество, заяви ректорът проф. Статев.

По време на стажовете си студентите от УНСС ще натрупат полезен практически опит, свързан и със защитата на правата на човека. От друга страна, те ще бъдат много полезни на институцията на омбудсмана при осъществяване на неговата дейност, защото все повече граждани се обръщат към нас за съдействие, подчерта Мая Манолова.

Деканът на Юридическия факултет доц. д.ю.н. Живко Драганов отбеляза, че подписаното споразумение ще бъде изключително полезно за студентите.

На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, деканът на Юридическия факултет доц. Живко Драганов и д-р Диана Ковачева, заместник-омбудсман на Р България и преподавател в УНСС


 

 

Галерия снимки от Ректорът на УНСС и омбудсманът на Р България подписаха споразумение за сътруднич ...