Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

четвъртък, 13 октомври 2016 10:21

Рамково споразумение за сътрудничество подписаха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д-р Тодор Тагарев, директор на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“.

Проф. Статев и проф. Тагарев подписват споразумението

Документът предвижда двете институции да си сътрудничат в провеждането на дискусии, консултации при изготвяне на учебни програми и в научните изследвания в областта на сигурността и отбраната, в осъществяването на образователен обмен на добри практики, в изготвянето на становища, позиции, предложения, проучвания, в организирането на посещения и учебни стажове на студенти от нашия университет в института и др.

Рамковото споразумение, което подписахме, ще направи още по-добро нашето сътрудничество, ще активизира взаимодействието ни и ще даде нови възможности на партньорството между нашите две институции, заяви ректорът проф. Статев.

Документът ще бъде нов импулс за работата ни, отбеляза проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Регионална и национална сигурност“, който е координатор  по изпълнението на споразумението от страна на УНСС.

На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет

Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната. Създаден е през 2009 г. и е наследник на богатите традиции на бившите военно-научни организации. Институтът развива научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска дейност в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества.

Галерия снимки от Рамково споразумение за сътрудничество  между УНСС и Института по отбрана „Проф. ...