Информационна среща със студенти по проект "Студентски практики - фаза 1"

сряда, 12 октомври 2016 9:50

Студентските практики в реална работна среда по проект „Студентски практики – фаза 1“, изпълняван от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, бяха представени на информационна среща със студенти в университета. Тя се проведе в голямата конферентна зала и на нея третокурсници и четвъртокурсници от различни специалности бяха запознати с възможностите за сключване на договори и изискванията по проекта.

По време на срещата в голямата конферентна зала

Практическото обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда, представи проекта доц. д-р Росен Кирилов, зам.-директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и ръководител на Специализираното звено за практическо обучение. Всеки студент, преминал успешно това практическо обучение получава стипендия в размер на 480 лв., посочи той.

Доц. Росен Кирилов

Доц. Кирилов уточни, че за УНСС е определен капацитет от 3505 практики до края на 2017 г. Практиката дава възможност както за обучение в реална среда, така и за работна позиция при добро представяне на студента, посочи той и конкретизира, че по време на предишния проект около 12 на сто от студентите са останали на работа в организацията, където са практикували.

Студентите в залата

Как се кандидатства, кои са условията за избиране на обучаваща организация, кой изготвя програмата и графика на практиката, какъв е териториалния обхват? - тези и други конкретните изисквания детайлизира пред студентите доц. Кирилов. Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.

Допълнителна информация студентите могат да получат на praktiki@unwe.bg, УНСС партер, кабинет 1011, тел. 02 / 8195 693.

Галерия снимки от Информационна среща със студенти по проект "Студентски практики - фаза 1" ...