Наш преподавател на специализация в Оксфордския университет

Доц. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ специализира в програмата на Оксфордския университет „Глобални предизвикателства в транспорта“ за подготовка на лидери в областта на транспорта.

Доц. Николова

В рамките на тази програма, доц. Николова осъществи краткосрочна специализация в тематично направление „Инфраструктура – развитие и финансиране“ към Центъра за транспортни изследвания при Оксфордския университет. Програмата бе насочена към изследователи и практици с опит в работата по транспортни проекти, които да доразвият своите умения и експертиза при решаването на проблемите и предизвикателствата пред устойчивото развитие на транспорта. 

Дискусия с участници в програмата

Доц. Николова и другите участници в програмата имаха активна роля в дискусиите по проблемите за развитието на транспорта и транспортната инфраструктура, с акцент върху преподаването, представянето на казуси от практиката, критичното мислене и дебатите. Всичко това даде възможност на специализантите да навлязат детайлно в процесите на решаване на проблемите и да прилагат придобитите умения в тяхната ежедневна практика.

Доц. Николова (първата вдясно) с колеги специализанти

Доц. Николова специализира в Центъра за транспортни изследвания на Оксфордския университет заедно с представители на още осем страни, класирани след предварителна селекционна процедура и изпращане на обосновани тематични предложения за дискусии.
Участието на нашия преподавател в специализацията е сертифицирано от Оксфордския университет.


Галерия снимки от Наш преподавател на специализация в Оксфордския университет ...