Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016"

Нашата студентка Ана Мавродиева, магистър, специалност "Одитинг", извоюва първото място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2016“. На тържествената церемония по награждаване на победителите тя получи право на стаж в компаниите съорганизатори на конкурса, парична награда от 2000 лв., плакет и сертификат за участие. Наградите й бяха връчени от Диана Йорданова, заместник -председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, и от Милена Христова, управител на „Ейч Ел Би България“ .

Ана Мавродиева получава отличията си

Третото място в конкурса спечели студентът от УНСС Савомир Ботев, бакалавър в специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език", който получи право за едномесечен стаж и парична награда от 500 лв. Третата поощрителна награда, отличаваща участниците с най-оригинални идеи, бе определена за Мария Атанасова, магистър в специалност "Одитинг", също студентката от нашия университет.

Мария Атанасова с поощрителна награда

Конкурсът “Млад одитор – 2016“ бе организиран за пета поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) съвместно със специализираните одиторски предприятия „Ейч Ел Би България“ и „Захаринова и Партньори“. В него участваха 150 студенти от 18 висши училища в страната. Целта на състезанието бе да се популяризира одиторската професия сред младите хора в България, както и да се подчертае ролята на одита за икономиката на страната и обществото.

В тазгодишния юбилеен конкурс най-много участници имаше от УНСС, ВУЗФ, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и Икономическия университет във Варна. До втория етап - решаване на тест, бяха допуснати 119 участници, а до третия етап - решаване на казус, стигнаха издържалите теста с над 60% верни отговора.

Диана Йорданова, зам.-председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси", Димитрина Захаринова, управител на фирма "Захаринова и Партньори", Цветан Цветков, председател на Сметната палата, победителката Ана Мавродиева (отдясно наляво)

Участниците и гостите бяха приветствани доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, както и от представители на комисията по оценяване проф. д-р Огнян Симеонов и проф. д.ик.н. Михаил Динев. На събитието присъства и проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС.

Галерия снимки от Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад о ...