Поредно високо международно признание за Финансово-счетоводния факултет

сряда, 18 май 2016 16:17

Деканът на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) проф. д-р Снежана Башева връчи на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев официалната документация на акредитацията за самостоятелната квалификация по „финанси, счетоводство и бизнес” - ICAEW CFAB qualification (на снимката долу).

Проф. Статев и проф. Башева

Това е поредното високо международно признание за високото качество на обучение във факултета.

Ръководството на ФСФ инициира през 2013 г. университетски проект съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за постигане на международно признат профил на образованието в УНСС в областта на финансите, счетоводството и финансовия контрол. Стратегическата цел на проекта  беше да бъдат  признати от  най-голямата световна професионална организация  положените  по време на следването от студентите на ФСФ  изпити   при  кандидатстване за придобиване на международно признатата квалификация  „дипломиран експерт-счетоводител”.

През октомври 2014 г. ректорът на УНСС проф. д.ик. н. Стати Статев подписа рамково споразумение “Partner in learning” между   УНСС и Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). С това нашият университет стана един от  международните партньори за обучение  на ICAEW в света (общо 21 извън партньорите от Великобритания).

През  ноември 2015 г. ICAEW призна (акредитира) 100% шестте модула от първо сертификационно ниво за квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” (ICAEW ACA qualification): „Сигурност“ (“Assurance”), „Управленска информация“ (“Management information”), „Право“ (“Law”), „Бизнес и финанси“ (“Business and Finance”), „Принципи на данъчно облагане“ (“Principles of taxation”) и „Счетоводство“ (“Accounting”).

Ректорът с ръководството на Финансово-счетоводния факултет

Високото качество на предлаганото обучение позволи  на  ФСФ да бъде акредитиран освен за квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” (ICAEW ACA qualification)  и за самостоятелната квалификация по „финанси, счетоводство и бизнес” (ICAEW CFAB qualification).  Преди броени дни беше получена и акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). за 2016 г.

 

Галерия снимки от Поредно високо международно признание за Финансово-счетоводния факултет ...