Наши студенти участваха в изследване на Върховна касационна прокуратура

Студенти от специалност „Икономическа социология“ и „Социология“ при Общоикономическия факултет на нашия университет за поредна година взеха активно участие в изследване на отдел „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура.

Изследването беше посветено на престъпленията - измами по телефона и бе възложено от главния прокурор на Република България. Темата бе избрана, поради големия брой на телефонните измами през последните години, значителния брой на щетите, причинени от тях на гражданите, както и поради недостатъчната ефективност на противодействието на този вид престъпност.

Нашите студенти и гл. ас. д-р Георги Петрунов от катедра „Икономическа социология“

Изследването се състои от няколко компонента, като нашите студенти, съвместно с преподаватели от катедра „Икономическа социология“, реализираха значителна част от контент-анализа на медийното съдържание – отразяване на престъплението измами по телефона за периода 1 януари 2011 г.-31 декември 2015 г. в български печатни и електронни медии. Нашите представители участваха и в анализа на профила на жертвите и извършителите на този тип престъпления, размера на щетите, основните механизми за реализиране на измамите, формулиране на предложения за подобряване ефективността на противодействието и други.

Резултатите от проведеното изследване и формулираните предложения са предоставени на главния прокурор на Република България и предстои да бъдат публично представени.

Студентите със сертификатите за успешно завършен едномесечен стаж

Участието на студентите в изследванията е в резултат от няколкогодишно плодотворно сътрудничество, осъществявано по силата на споразумение за студентски стажове между отдел „Аналитичен“ във Върховна касационна прокуратура и катедра „Икономическа социология“ на УНСС.

Сертификат за участие в стажа


 

Галерия снимки от Наши студенти участваха в изследване на Върховна касационна прокуратура ...