Представяне на книгата на проф. Димитър Хаджиниколов "Европейска икономика"

вторник, 01 март 2016 11:22

Презентация на книгата на проф. д.ик.к. Димитър Хаджиниколов “Европейска икономика“ се състоя в Дома на Европа в София - Представителството на Европейската комисия и Информационното бюро на Европейския парламент в България.

Кратко експозе за новия научен труд на проф. Хаджиниколов направи зам.- ректорът на УНСС доц. д-р Миланка Славова. Тя подчерта актуалността на изследването, публикувано в разгара на подготовката за шестмесечното председателство на България в Съвета на ЕС (юли – декември 2018 г.). Доц. Славова изтъкна също ролята, която обучението по европейската тематика има за успешното участие на страната ни в разностранния интеграционен процес.

Доц. Миланка Славова, зам.ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. Светла Бонева, зам.-декан на факултет "Международна икономика и политика, и проф. Димитър Хаджиниколов, зам.-ръководител на катедра "МИО и бизнес" (отляво надясно) 

В нашия университет вече е утвърдена специалността „Европеистика“, студентите от специалност „Международни икономически отношения“ имат отделен образователен модул по европейските въпроси, посочи зам.-ректорът. Активно се усвоява европейската тематика и в рамките на учебната програма на много други специалности. Книгата на проф. Хаджиниколов е полезна както за тези, които изучават европейската интеграция в УНСС, така и за студентите от другите университети и за експертите извън академичните среди.

Проф. Хаджиниколов

Оживена дискусия по темите, засегнати в книгата на проф. Хаджиниколов се проведе след презентацията. Съветникът от отдел „Информация и комуникация“ на Представителството на Европейската комисия в България Петър Нацев отбеляза необходимостта академичните среди по-активно да участват в обществения диалог по европейските въпроси.

Зам.-председателят на Българската стопанска камара Георги Шиваров изтъкна нуждата от по-добро разбиране на европейската икономика и европейската администрация, за да се избегнат някои негативни прояви на бюрокрация, свързани с прилагането на европейското право у нас. Проф. Ингрид Шикова от катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“ подчерта колко важно е изработването на позицията за българското председателство в Съвета на ЕС да стане след широко обсъждане и с участието на академичните среди.

Участници в дискусията

Актуални въпроси от различни сектори на европейската икономика и на нашата интеграция поставиха доц. Андрей Георгиев, доц. Тенчо Тенев, доц. Марин Тодоров, д-р Йосиф Аврамов и други участници в дискусията.

 

Галерия снимки от Представяне на книгата на проф. Димитър Хаджиниколов "Европейска икономика" ...