Социолозите получиха дипломите си

В зала „Тържествена” се състоя церемония по връчване на дипломите на абсолвентите от специалностите "Икономическа социология" и "Социология".

На тържественото събитие присъстваха доц. д-р Мария Стоянова, зам.-декан по научноизследователската дейност на Общоикономическия  факултет, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра  "Икономическа социология", преподаватели, студенти, гости.

Бакалаври

Доц. Нончев даде началото на церемонията и приветства абсолвентите и техните родители. „Това е един от дните, които се помнят в живота на човек, а те не са чак толкова много и се надявам да остане в съзнанието ви като един хубав празник”, заяви доц. Нончев. Отбеляза, че студентите са израснали пред очите му и той е човекът, който вижда това от страни и може най-добре да направи разликата, тъй като им преподава в първи и след това чак в четвърти курс. Спомена също, че в края на обучението си абсолвентите вече имат ясна гражданска позиция и се ориентират в сложното време.

Доц. Нончев приветства абсолвентите
Доц. Нончев с дипломантката Мария Гелова

Доц. Стоянова също поздрави абсолвентите. „Приемете поздравите на деканското ръководство и специално от декана на Общоикономическия факултет, доц. д-р Лилия Йотова. Вие млади колеги, социолози, можете да се гордеете, че завършвате един престижен университет, един факултет с повече от 57-годишна история, една катедра, която преди няколко дни чества своя 40-годишен юбилей и която в рамките на нашия университет е основател на академичната социология”, каза доц. Стоянова. Допълни още, че това са институциите, които са им дали качествено образование, умение и знания и конкурентноспособни на пазара на труда. Сподели пред аудиторията и за останалите университети, в които се изучава социология, но отбеляза, че нашия университет в това отношение се различава, тъй като дава теоретико-практическа подготовка в направленията икономика, бизнес и обществени комуникации.

Доц. Стоянова

Доц. Нончев и доц. Стоянова в изказванията си отправиха апелите си към абсолвентите като им пожелаха да продължат образованието си и в следващите степени – магистър и доктор.

Диплома за младия социолог

Празникът, както многократно бе наречена церемонията, продължи с връчването на дипломите.

Галерия снимки от Социолозите получиха дипломите си  ...