Обучение за повишаване на информационната компетентност на учените

четвъртък, 12 ноември 2015 15:00

В читалня 2 на университетската библиотека се проведе обучение в помощ на учените за повишаване на информационната им компетентност. Министерството на образованието и науката поднови достъпа до електронните бази данни с научна информация ScienceDirect  и SCOPUS и обучението бе част от Информационното рали на издателство Elsevier за 2015 г.

Луси Будова, маркетинг консултант на Elsevier, говори за успешната научна статия

По време на презентациите бяха разгледани важни за учените теми, свързани с тяхната изследователска работа. Коментирани бяха подготовката и написването на добра публикация, направен бе преглед на основните библиометрични показатели и използването им за оценка на резултатите от научноизследователската дейност, посочени бяха новите ефективни инструменти за подобряване на работния процес и др. 

ScienceDirect-решения, адресирани към нуждите на учените, бе темата на презентацията на Тошка Борисова, обучител на базите данни 

Информационното рали на издателство Елзевиер e под надслов "Elsevier подпомага българската научна общност". Потребителите от УНСС се запознаха с новия интерфейс и функции на базите данни ScienceDirect и Scopus – достъпни за академичната общност по лиценз на МОН. Бе акцентирано на Менделей (www.mendeley.com) - свободна социална платформа за учени.

Галерия снимки от Обучение за повишаване на информационната компетентност на учените ...