Представяне на квалификациите на международната организация АССА

В малката конферентна зала бяха представени квалификациите на международната организация АССА в областта на финансите, счетоводството и одита. Гост-лекторите Михаела Робу, временно изпълняваща длъжността ръководител на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители за Югоизточна Европа, и Роксана Георге, мениджър бизнес отношения на АССА за Югоизточна Европа, запознаха студентите от Финансово-счетоводния факултет с изискванията за квалификациите на световната организация.

В малката конферентна зала

АССА е най-голямата професионална организация, световен професионален орган в областта на счетоводството, посочи Михаела Робу. Тя предлага сертификати с международно признание, които са паспорт за намиране на работа в целия свят. Квалификациите на АССА ви дават умения и знания, за да станете не само професионални  счетоводители и одитори, но и да бъдете бизнес партньори, открои лекторът. Те предоставят изключително конкурентно предимство при кандидатстване за работа в частни и обществени организации у нас и в чужбина.

Михаела Робу (вляво) и Роксана Георге

Обучението във вашия университет е на високо ниво и дава много добра основа, за да кандидатствате за квалификациите на АССА, изтъкна Роксана Георге. Световната асоциация сега наброява 600 000 членове от 181 страни и 186 националности, има 92 офиса по цял свят, а всеки  пети с квалификациите на АССА заема ръководни постове, представи организацията гост-лекторът.

Участниците в срещата

Роксана Георге запозна студентите с възможностите и условията за кандидатстване за квалификациите на АССА. Тя уточни, че има две нива на обучение – основно и професионално - с ясно изразен фокус върху професионалните ценности и етиката в областта на счетоводството. Практическата насоченост на квалификацията е предимство за завършилите счетоводство или финанси, посочи тя.

 

 

 

Галерия снимки от Представяне на квалификациите на международната организация АССА ...