"European Review of International Studies“ представи наш преподавател с рецензии на две негови монографии

четвъртък, 25 юни 2015 14:02

Проф. д.пол.н. Атанас Гочев от катедра „Международни отношения“ получи международно признание за две от своите монографии – „Конфликтът – ранно сигнализиране и превантивна дипломация“ (2011) и „Конфликтът – теории и подходи за разрешаване“  (2012).

Рецензирането и представянето на оригинални монографии на български език в англоезично издание е безпрецедентно по своя характер и е безспорно признание и уважение както към експертизата и професионализма на самия автор, така и към УНСС като водещ университет в България. 

Книгите са рецензирани и представени в брой 2 за 2015 г. на списание European Review of International Studies, което е едно от значимите европейски периодични издания в сферата на политическите науки и международните изследвания. Списанието се фокусира върху актуалните теоретични достижения и практико-приложните аспекти на изследванията, свързани с международните отношения.

В рецензиите, работата на проф. Гочев е определена като ценен интердисциплинарен принос в полето на конфликта, международните отношения, сравнителните изследвания и публичните политики. Книгите са оценени като особено полезни с оглед на съвременната динамика на конфликтите в Украйна, Сирия, Ирак и Близкия Изток като цяло. Оригинален е подходът за свързване на теориите, които обясняват възникването на агресия и насилие, с моделите, които показват, как да се разрешават конфликти. Общото заключение е, че търсенето на баланс между задълбоченост и изчерпателност на анализа определя и мащабността на двете книги. Препоръката е за разширяване на достъпа до предоставеното в тях знание и информация с издаването им на английски език.

 

 

Галерия снимки от "European Review of International Studies“ представи наш преподавател с рецензии ...