Научна конференция „Сътрудничество и конфликтност в де/глобализиращия се свят: между обновен световен ред и поредното „завръщане в бъдещето"

Студентска научна конференция на тема „Сътрудничество и конфликтност в де/глобализиращия се свят: между обновен световен ред и поредното „завръщане в бъдещето” се проведе в зала „Тържествена”. Тя бе организирана от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и катедра „Международни отношения”, с подкрепата на Студентския съвет. В конференцията участваха студенти и докторанти от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, УниБИТ и др.

Участници в научния форум

Конференцията бе открита от доц. д-р Андрей Георгиев от катедра „Международни отношения“, който отбеляза, че за поредна година форумът дава възможност на студентите да представят свои изследвания и доклади, да разискват актуални аспекти на международните отношения в днешния глобализиращ се свят.

Работата на конференцията бе организирана в панелите „Традиционни и нови разделителни линии и полета на взаимодействие в Европа и света”, „Изгубени в превода на международните публични комуникации” и „Актуални измерения на международното сътрудничество и интеграция”. Модератори бяха доц. Мария Бакалова и доц. д-р Пламен Ралчев от катедра „Международни отношения”.

По време на конференцията

Изнесените от студентите и докторантите доклади бяха фокусирани върху темите:  „Югоизточна Европа – предизвикателство за ЕС”, синдромът „Балканските национализми”, ролята на „единното европейско небе“ и новите предизвикателства пред сигурността на държавите в ЕС, евроскептизмът и др.

Галерия снимки от Научна конференция „Сътрудничество и конфликтност в де/глобализиращия се свят: м ...