Публична лекция на Н.Пр. Сюлейман Гьокче, посланик на Турция в България

Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) организира в зала „Тържествена“ публична лекция на Н.Пр. Сюлейман Гьокче, посланик на Турция в България. Посланикът говори пред преподавателите и студентите за турската външна политика и турско-българските отношения.

При откриването на срещата. Отляво надясно: доц. д-р Пламен Ралчев от катедра "Маждународни отношения", проф. д-р Динко Динков, катедра "Международни отношения", Н.Пр. Сюлейман Гьокче, Георги Вълев, председател на САИМО

Н.Пр. Сюлейман Гьокче изтъкна, че България е добър съсед на Турция, че двете страни са активни партньори в регионални организации. Той се спря на трансформациите в глобален мащаб и динамичното развитие на отношенията между държавите, очерта основните параметри на турската външна политика, базирана на принципа за баланс между свободата и сигурността. Според него общата визия е пълна интеграция на региона към евроатлантическите структури.

В зала "Тържествена"

Посланикът акцентира върху големия икономически растеж на Турция, която е втората страна след Китай по инвестиции. В презентацията си той илюстрира строежа на летището в Истанбул, което ще обслужва до 180 000 пътници, турските космически проекти, развитието на енергетиката и туризма, завършването на евразийската магистрала с гигантския проект „Мармарай“: железопътния тунел и третия мост над Босфора, който се очаква да бъде най-широкият и най-високият висящ мост в света. По думите му през 2023 г. Турция ще се нареди сред десетте водещи икономики в света, а визията за 2035 г. е тя да стане втората икономическа сила в Европа след Германия.

Посланик Гьокче по време на публичната си лекция

Н.Пр. Сюлейман Гьокче изтъкна още, че Турция е добър търговски партньор на България и турските инвестиции у нас са в размер приблизително на 2 млрд. долара. Той добави, че реално функциониращите турски компании наброяват 1500 и посочи сферите им на дейност.

Галерия снимки от Публична лекция на Н.Пр. Сюлейман Гьокче, посланик на Турция в България ...