Ректорът връчи отличия на партньори на УНСС за успешно приключил проект

четвъртък, 26 март 2015 15:10

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев награди руските партньори на университета, участвали в проект „Функциониране на локалните производствени системи в условията на икономическа криза. Сравнителен анализ и бенчмаркинг в ЕС и извън него (FOLPSEC) по Седма рамкова програма на ЕС“. През март УНСС успешно приключи проекта, в който участваха университетът в Лодз, Полша, университетът „Матей Бел“, Банска Бистрица, Словакия, Институтът по икономика и индустриално инженерство към Сибирското отделение на РАН, Новосибирският държавен университет, Русия, и Националният икономически университет в Тернопол, Украйна.  

Проф. Статев отличи с възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство“ проф. д.ик.н. чл.-кор. Виктор Суслов, зам.-директор по науката на Института по икономика и организация на промишленото производство към Сибирското отделение на Руската академия на науките, и проф. Гагик  Мктртчян, декан на Икономическия факултет на Новосибирския държавен университет.

Ректорът връчи на доц. д-р Олга Бурматова, ръководител на изследователския екип от Института по икономика и организация на промишленото производство към Сибирското отделение на РАН, статуетка на проф. Стефан Бобчев. (на снимката долу). 

Институтът по икономика и организация на промишленото производство към Сибирското отделение на РАН издаде монографията „Local production systems and regional economic development”, включваща разработки на участващите в проекта изследователи. Руските колеги предоставиха възможност на изследователите от УНСС и от другите участващи университети да осъществят ползотворни изследователски визити в Сибир.

Ректорът с проф. д.ик.н. Станка Тонкова, ръководител на проекта, директор на Центъра за изследователски и образователни проекти при УНСС (вдясно), и доц. Олга Бурматова

Основната цел на проекта беше да задълбочи теоретичното изследване на локалните производствени системи (ЛПС) и да насърчи тяхното практическо прилагане, като по този начин отговори на предизвикателствата, свързани с преодоляването на последиците от икономическата криза

На събитието присъства ректорското ръководство на университета

 

 

Галерия снимки от Ректорът връчи отличия на партньори на УНСС за успешно приключил проект ...