Ирина Бокова беше удостоена с почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“

понеделник, 12 януари 2015 15:18

На официална церемония в Академичната зала на университета ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев удостои с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО. На събитието присъстваха академичното ръководство на университета, преподаватели, студенти, журналисти.

Ректорът изтъкна факти от богатата биография на Ирина Бокова - първата жена, оглавила ЮНЕСКО, и изрази подкрепата на академичната общност за нейната кандидатура за генерален секретар на ООН. Той огласи решението на Академичния съвет за удостояването й с най-високото почетно звание на университета „за изключителен принос и активна дейност за развитие на образованието, науката и културата, многостранната дипломация, междукултурния диалог и опазването на световното и националното културно наследство“. Предложението за удостояване е на катедра „Медии и обществени комуникации“.  

Проф. Статев връчи на Ирина Бокова академичните регалии на почетното звание - свитък на старобългарски и латински език и почетния знак на УНСС. Снимката на г-жа Бокова бе закачена на стената с удостоените с „доктор хонорис кауза на УНСС“ в Академичната зала.  

Ректорът проф. Стати Статев връчва свитъка на латински и старобългарски език

… и  почетния знак

Присъденото звание носи отговорност и очакваме г-жа Бокова и занапред да е сред нас, посочи проф. Статев. Той напомни, че по традиция удостоените с „доктор хонорис кауза на УНСС“ всяка година изнасят академично слово.

Портретът на Ирина Бокова бе закачен до тази на Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН

В академичното си слово генералният директор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура Ирина Бокова благодари за високото отличие и подчерта, че за нея е чест да носи почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“, с което са удостоени личности като френския икономист Жан-Клод Трише, носителя на нобелова награда проф. Джоузеф Стиглиц, президента на Чехия Вацлав Клаус и др. Тя посочи, че не произлиза от академичните среди и затова приема почетното звание по-скоро като отличие за ЮНЕСКО. Ирина Бокова, която вчера също взе участие в марша на солидарността в Париж, изрази съпричастност към болката на френския народ от терористичните актове и посочи, че събитията трябва да ни сплотяват, а не да ни водят към капана на омразата. Те са предупреждение за всички нас, за да гледаме на многообразните общества с други очи, с една нова отговорност, изтъкна Бокова.

Ирина Бокова

Бокова се спря на историята на ЮНЕСКО, като сред емблематичните й идеи открои: «Мир, основан само на междуправителствени икономически и политически споразумения, не би могъл да осигури единодушното, трайно и искрено съгласие на народите. Следователно този мир трябва да бъде установен на базата на интелектуалната и моралната солидарност на човечеството». Генералният директор на организацията напомни, че тази година се навършват 70 години от създаването на ЮНЕСКО и очерта мисията й на фона на големите предизвикателства на съвремието. Тя изтъкна, че няма друга световна институция, поела задачата да насърчава прогреса със средствата на образованието, науката и културата. Именно чрез развитието и укрепването на тези области в отделните страни, ЮНЕСКО може да даде своя уникален принос за хармонизиране на обществената среда, за обединение на усилията на човека и обществото и установяване на баланс в междучовешките отношения. 

В Академичната зала

Свободният достъп и участието в образованието, науката и културата са основни вектори в устройството на обществото по всички географски ширини. Образованието е основно право на човека и в същото време път към познание, към свободен избор, към участие и принос в световния прогрес и световното развитие изобщо, подчерта Ирина Бокова. Тя конкретизира, че по същество културата е памет за миналото, неизчерпаема изразност на настоящето и зародиш на бъдещето, двигател на прогреса и невероятна амалгама от форми, а отделните култури съставляват хармонично и взаимно допълващо се многообразие, което еволюира в непрекъснато съзвучие. Културните различия правят света по-интересен, но все пак смятам, че в своята дълбока същност всички хора са едни и същи, независимо къде живеят и откъде идват, акцентира Бокова. 

Академичното слово на новия «доктор хонорис кауза на УНСС»

ЮНЕСКО всъщност е като една агора – място, където се срещат редовно, доброволно и на равни начала Северът и Югът, Изтокът и Западът. Нашата организация e истински храм за диалог и свободна размяна на мнения. Тя е трибуната, универсалната платформа, от която 195 равнопоставени държави-членки непрекъснато полагат усилия и търсят решения на значимите съвременни проблеми по пътя на разбирателството, посочи Ирина Бокова. Като генерален директор на ЮНЕСКО аз пледирам за една нова мисловна нагласа, за обществена и политическа наредба, която нарекох «нов хуманизъм на 21 век», формулира вижданията си тя. Бокова събра същността на понятието в думата «солидарност», с динамика, която  зачита и се съобразява с достойнството на всеки човек, на неговите изконни права и по-специално правото на свобода, познание и благосъстояние. Това тройно измерение е органично вплетено в програмните цели и мандата на ЮНЕСКО, акцентира генералният директор на ЮНЕСКО.

Цветя за Ирина Бокова

Новият „дктор хонорис кауза на УНСС“ определи 2015-а като година на промяната, в която световните лидери ще определят следващите 15 години на устойчиво развитие и социално приобщаване. Бокова подчерта, че устойчивост означава качествено образование, опазване на културното наследство, изграждане на стабилни общества и равенство. „Глобализацията, урбанизацията и културното многообразие създават мултикултурни общества с много идентичности, което изправя света пред различни предизвикателства. Те ни карат да преосмислим развитието, диалога, толерантността и социалното сближаване. Въпреки различността ни всички ние принадлежим към едно семейство и опознаването на други култури ще ни направи по-човечни и по-единни“, каза тя и подчерта, че солидарността трябва да се развива чрез нови форми на глобално гражданство.

В края на акедемичното си слово Ирина Бокова отново благодари за голямата чест да бъде удостоена със званието „доктор хонорис кауза на УНСС“ и изтъкна, че това дава повод и за търсене на още по-тесни връзки на ЮНЕСКО с академичната общност.

Ние гледаме в една посока, потвърди ректорът проф. Стати Статев и изброи факти, които вписват УНСС в образователната сфера на творческите и културните индустрии.

 

В Златната книга на университета Ирина Бокова (на снимката горе) написа: „Отправям послание на дълбока благодарност за оказаната чест да бъда удостоена със званието „доктор хонорис кауза“ от такова престижно висше учебно заведение, към което се отнасям с дълбоко уважение. ЮНЕСКО споделя същите ценности, които ръководят и УНСС – свободен достъп до качествено образование, което създава творчески и критично мислещи граждани.  Благодаря!“

 

 

Галерия снимки от Ирина Бокова беше удостоена с почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“ ...