Наша преподавателка участва в международен научен форум в Швейцария

Доц. д-р Ирена Мишева, преподавател в катедра „Човешки ресурси и социална защита”, участва в двудневна международна конференция в Цюрих, Швейцария. Форумът бе организиран от  Institute of Research Engineers and Doktors – IRED, USA.

Четири бяха основните направления в работата на конференцията: напредъкът в гражданското и структурното развитие и опазването на околната среда; компютърните технологии, електрониката и комуникациите; роботиката и техническото развитие; социалните науки, управлението и човешкото поведение.

В конферентната зала „Hottingen” на хотел „Novotel Zurich City West

Изследователи от 52 страни бяха представили свои разработки, но Програмният комитет допусна автори само от 24 страни. Представените на конференцията материали ще бъдат публикувани в SEEK Digital Library.

Доц. Мишева изнесе на форума доклад „Main features and particularities of the environmental pollution liability insurance” (Същност и особености на застраховането на отговорността срещу замърсяване на околната среда).

 

 

Галерия снимки от Наша преподавателка участва в международен научен форум в Швейцария ...