Кръгла маса на тема: "Предотвратяване и борба с трафика на хора"

сряда, 22 октомври 2014 10:08

Кръгла маса на тема „Предотвратяване и борба с трафика на хора“ бе организирана от катедра „Национална и регионална сигурност“ и Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС.  Форумът бе посветен на Европейския ден за борба с трафика на хора и в него участваха  проф. Камен Пенков, изпълнителен директор на Международния институт за сигурност и сътрудничество, Антоанета Василева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, проф. Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, проф. Стефан Христов, преподаватели, докторанти, студенти.

Проф. Димитър Димитров (вдясно), Антоанета Василева и проф. Камен Пенков

В доклада на Европейската комисия „Трафикът на хора през 2010-2014 г.:  премахване на търговията с роби“, публикуван преди дни, бяха посочени красноречиви данни: за периода 2010-2012 г. страните от ЕС са регистрирали 30 146 жертви на трафика на хора, като 80 на сто от тях са били жени, а над 1000 са децата, подложени на трафик с цел сексуална експлоатация. Това е явление както за целия свят, така и за България, посочи проф. Димитър Димитров, който бе и модератор на събитието. Трафикът на хора е не само доходоносен престъпен бизнес, но има и пагубно социално влияние, посочи ръководителят на катедра „Национална и регионална сигурност“.

Участници в кръглата маса

Явлението е и едно от сериозните предизвикателства на нашето време, изтъкна Антоанета Василева. В презентацията си секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора се фокусира върху проблема в България, неговите корени в бедността, липсата на информация, социалния опит и образование, методите за въвличане на хората в трафика, категориите на най-уязвимите, законодателната рамка и др. Антоанета Василева коментира конкретните действия за противодействие на явлението, механизма за подпомагане и насочване на жертвите и обърна специално внимание на ролята на младите хора в решаването на проблема.

По време на презентацията на Антоанета Василева

Борбата с трафика на хора е изключително трудна, отбеляза проф. Камен Пенков, който категоризира криминологичното явление и като сериозен бизнес с висока печалба чрез сексуална и трудова експлоатация на хора. Изпълнителният директор на Международния институт за сигурност и сътрудничество оцени работата на катедра „Национална и регионална сигурност“ в подготовката на кадри и посочи, че младите хора имат шанс за окуражаващ напредък в решаването на проблема.

В презентацията си „Социално-икономически аспекти на трафика на хора 2009-2012 г.“ (договор НИД 21.03-23/2008) проф. Стефан Христов, ръководител на проекта, очерта основните данни и изводи от мащабното изследване на университета. Той разгледа актуалността на глобалния проблем, който непосредствено засяга както сигурността на цялото общество, така и на отделния човек.  Проф. Христов се спря и на практическите резултати от проекта и посочи, че за трите години в изпълнението му са участвали 698 души.

В малката конферентна зала. Вдясно: докторант Дарина Желязкова

За противодействието на трафика на хора, предпоставките за развитието на явлението, научното и практическото предизвикателство, организациите и изследователите в чужбина говори докторант Дарина Желязкова от катедра „Национална и регионална сигурност“. Тя акцентира и върху влиянието на трафика върху националната сигурност.

Галерия снимки от Кръгла маса на тема: "Предотвратяване и борба с трафика на хора" ...