Проф. д.ик.н. Велчо Стоянов носител на почетния знак на три университета

четвъртък, 26 юни 2014 16:23

Проф. д.ик.н. Велчо Стоянов беше награден по случай неговия 80-годишен юбилей с Почетния знак на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев.

По повод на знаменателната годишнина проф. Стоянов беше удостоен и с почетния знак на ректора на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и с почетния знак на ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Проф. Статев връчва Почетния знак на ректора на проф. Стоянов (вдясно)

Юбилярят е бил  заместник-декан на Общоикономическия факултет, ръководител на катедра „Финанси” и заместник-ректор на УНСС по учебната работа.

Галерия снимки от Проф. д.ик.н. Велчо Стоянов носител на почетния знак на три университета ...