Проф. Стати Статев връчи Почетния знак на ректора на проф. Велчо Стоянов

сряда, 07 май 2014 9:08

Висока чест е за мен от името на академичното ръководство на университета и лично от мое име, най-сърдечно да ви поздравя по случай вашия 80-годишен юбилей, обърна се ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев към проф. д.ик.н. Велчо Стоянов. Юбилярят е бивш  зам.-декан на Общоикономическия факултет, ръководител на катедра „Финанси”, зам.-ректор на УНСС по учебната работа.

Ректорът (вляво) приветства юбиляря

Забележителният ви изследователски и преподавателски път през годините е респектиращ академичен пример за почтено служене на науката, висшето образование, за човешко достойнство, привързаност, вярност към общото ни благородно дело, за всеотдайна работа и утвърждаване доброто име на нашия университет. Вие заслужено се ползвате с доверието, уважението и обичта на колегите на поколение ваши възпитаници. Авторитетен преподавател и изтъкнат учен със свое име в областта на теорията на финансите и публичните финанси в продължение на десетилетия, отдавате своите сили, интелект и знания за образованието на младите хора, за академичното израстване на много колеги, изтъкна проф. Статев и пожела на проф. Стоянов да не се разделя и занапред със своята жизненост и бодър дух.

Проф. д.ик. н. Стати Статев връчи Почетния знак на ректора на проф. д.ик.н. Велчо Стоянов. Отличието му се присъжда за високи постижения в преподавателската и научноизследователската дейност, принос за развитието на УНСС, вярност към академичните традиции и по повод неговата 80-годишнина.

Проф. Статев връчва Почетния знак на ректора на проф. Стоянов

Проф. Стоянов сподели, че се надява и в бъдеще да допринася за каузата на УНСС, както през последните 40 години.

На събитието присъства цялото академично ръководство (на снимката долу).

 

Галерия снимки от Проф. Стати Статев връчи Почетния знак на ректора на проф. Велчо Стоянов ...