Наши студенти с първа награда за научно творчество

Нашите студенти-третокурсници  по журналистика Теодора Пискова, главен редактор на "Вестник на УНСС", и Стоян Нешев, главен редактор на студентския блог "Новата журналистика", спечелиха първа награда от ХV-та конференция за студентско научно творчество в Бургаския свободен университет (БСУ). Те се класираха на призовото място в направление „Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика), Психология, Социални дейности“.

Теодора Пискова и Стоян Нешев

Двамата студенти представиха темата „Изкуството да имаш последователи: проекции на лидера на мнение в/извън медиите”,  с научен консултант гл. ас. д-р Катя Михайлова, и успешно защитиха пред журито резултатите от пилотно социологическо изследване, което проведоха с цел да намерят „Лидерите на мнение днес”. Проучването бе разработено от студентски екип в семинарните занятия по "Социология на медиите", ръководени от д-р Михайлова.

Отличието

В конференцията се включиха повече от 190 участници с над 120 доклада, като се състезаваха помежду си както първокурсници, така и докторанти.

Новоизбраният ректор на БСУ проф. д.п.н Галя Христозова връчи наградата на нашите студенти, а разработката им ще бъде публикувана в сборник.

Галерия снимки от Наши студенти с първа награда за научно творчество ...