САИМО организира представяне на стажантските програми на "Българска мрежа на Глобалния договор на ООН"

Поредната среща с бизнес насоченост, част от инициативата на САИМО „Младите и бизнесът", се проведе в УНСС. Зала „Факултетна" събра близо 60 студенти от различни специалности, които се запознаха подробно с дейността и стажантските програми на „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН" и „Овергаз Инк.". Гост-лектори бяха Марина Стефанова, изпълнителен директор на БМГД, и Стоян Турлаков, човешки ресурси, „Овергаз Инк".


След като разказаха за същността, мисията и целите на БМГД, двамата лектори изложиха условията за кандидатстване за стаж в Българската мрежа. Стажантската програма е сравнително нова, сходна с тази на „Овергаз Инк". - „Млада България". Тя предлага две позиции - „PR и връзки с медиите" и „Преводач". Обявена е с продължителност два месеца, като през целия период стажантът разполага с план за действие и наставник, а в края на стажа получава атестация и сертификат. Подборът се осъществява чрез конкурс, който е в писмена и устна форма. Одобрените на първия етап кандидати, подходящи за длъжността, биват поканени на интервю. За стажантската програма се кандидатства чрез системата на „Овергаз Инк." - платформа „Млада България". Необходимо е желаещите да се регистрират на адрес http://young.overgas.bg/ в проект "Стажантска програма на Глобалния договор на ООН" в срок до 26 октомври 2011 г. (името и паролата се избират от кандидата, не се генерират автоматично; потвърждение на регистрация се получава до 24 ч. след направена заявка). Попълват се трите теста в графа „Тестове", които ще бъдат активни след 21 октомври. Важно е да се обърне внимание, че един от тестовете има време за изпълнение 30 минути., след което автоматично се затваря и не може да бъде решен повторно.

Одобрените кандидати ще получат покана за интервю по телефона, което ще се проведе на 1-2 ноември 2011 г. Стажът не е платен.

При нужда от допълнителна информация или неясноти, се свържете с нас на адрес saimobg.org@gmail.com или на secretariat@unglobalcompact.bg

Галерия снимки от САИМО организира представяне на стажантските програми на "Българска мрежа на Гло ...