Първа национална научна конференция по политическа икономия

четвъртък, 21 ноември 2013 15:21

Първа национална научна конференция по политическа икономия на тема: „Политическа икономия и икономическа теория“ се продеве в университета. Двудневният форум, организиран под патронажа на почетния ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, отбеляза и тригодишнината от създаването на катедра и специалност „Политическа икономия“. На откриването на конференцията присъстваха зам.-ректорите на университета проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Веселка Павлова и доц. д-р Марчо Марков, деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова, представители на академичната общност от университети в страната и БАН, студенти.

Гордост за нас е, че това е единствена по рода си катедра и специалност в българските висши училища, посочи при откриването на конференцията проф. д-р Светла Тошкова, ръководител на катедра „Политическа икономия“. Тя открои факта, че идеята, вдъхновението и реализацията на катедрата и специалността е на почетния ректор проф. д-р Борислав Борисов – политикономист и голям радетел за пълноценната комплексна и интердисциплинарна фундаментална подготовка на студентите и модерното образование. Проф. Тошкова, изказа благодарност за подкрепата, отзивчивостта и съпричастността и на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев, на заместник-ректорите, на декана на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова. Всяко значимо начинание е резултат от дълги натрупвания, новото е авангардна комбинация от сътвореното преди нас, посочи ръководителят на катедрата.

При откриването на конференцията

Създаването на катедрата и специалността „Политическа икономия“ е в съзвучие със световните тенденции и практиката на водещите  университети в развитите страни, посочи още проф. Тошкова. Тя констатира, че в началото на прехода у нас политическата конюнктура  утвърди представата за политическата икономия като наука, свързана еднозначно с марксизма и държавното управление на стопанството. Но в годините на икономическата криза международният опит показа възроден интерес към политическата икономия, във водещите световни университети се изучава политическа икономия и различни политико-икономически дисциплини, особено активно се развива международната политическа икономия. Ръководени сме от съвременното разбиране за по-широко отваряне на обществените науки, в пресичането им в интердисциплинарното пространство, каза ръководителят на катедрата. Проф. Тошкова посочи също, че вече са утвърдени две магистратури - „Политическа икономия на гражданското общество“ и „Политическа икономия на креативната икономика“, като след година предстои да завърши и първият випуск бакалаври по специалността.

Отдясно наляво: доц. д-р Лилия Йотова, проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Светла Тошкова, проф. д-р Веселка Павлова, чл. кор. Васил Проданов

Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, поздрави участниците във форума от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Той изтъкна, че конференцията е уникална по три причини: първа е по рода си, организирана е от най-младата катедра в УНСС и е в обсега на една от най-старите науки. Политическата икономия има бъдеще, тя продължава да се развива в много университети по света, посочи проф. Гоев.

Амбициозната програма на форума и новите магистратури на катедрата, изтъкна в приветствието си проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Увереност, че конференцията ще даде сериозен тласък на изследванията в областта, изрази доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение.

Участници във форума

Поздравителен адрес до преподавателите и студентите от катедрата отправи и доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, Тя изтъкна, че научната конференция е истинско събитие, слагащо началото на важен диалог. С приветствия към организаторите и участниците във форума се обърнаха и от Финансово-счетоводния факултет и ръководителят на катедра „Медии и обществени комуникации“ проф. д-р Петко Тодоров.

В работата на двудневния форум бяха предвидени 50 доклада, фокусирани върху трите тематични кръга: „Политическа икономия и икономическа теория: обновление или криза“, „Политическа икономия в променящите се глобални икономически отношения и световната икономическа криза“, „Обучението по политическа икономия: минало, настояще и бъдеще“, Участници в конференцията бяха преподаватели от УНСС, СА „Д. Ценов“ – Свищов, НБУ, ЮЗУ – Благоевград, великотърновския университет „Св. св. Мирил и Методий“, русенския университет „ Ангел Кънчев“, както и от институти на БАН.

Галерия снимки от Първа национална научна конференция по политическа икономия ...