Нобеловият лауреат проф. Пол Кругман беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“

сряда, 13 ноември 2013 9:49

Проф. Пол Кругман, лауреат на Нобелова награда за икономика през 2008 г., бе удостоен с почетното звание "доктор хонорис кауза на УНСС“ с решение на Академичния съвет на университета. Световноизвестният учен, сочен за един от най-влиятелните икономисти на съвремието, получи отличието на тържествена церемония в аула „Максима“. На академичното събитие присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и председател на Съвета на настоятелите на университета, д-р Цветан Василев, член на Съвета на настоятелите на УНСС, проф. д-р Благой Колев, омбудсман на университета, проф. д-р Маргарита Атанасова, зам.-председател на Общото събрание на УНСС, проф. д-р Виолета Цакова, председател на Контролния съвет на УНСС, Антоан Шотаров, председател на Студентския съвет, академичното ръководство, преподаватели, студенти.

„Позволете ми да приветствам проф. Пол Кругман, лауреат на нобеловата награда за икономика, с нашето сърдечно и гостоприемно „Добре дошли!“  в Университета за национално и световно стопанство. Убеден съм, че като академична личност той се чувства един от нас“, каза ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на тържествената церемония.

В аула "Максима"

От богатата биография на проф. Пол Кругман от университета в Принстън ректорът изтъкна най-красноречивите факти: нобеловият лауреат е един от най-видните икономисти на нашето съвремие, известен е и като колумнист на „Ню Йорк таймс“, носител е на медала „Джон Бейтс Кларк“ на Американската икономическа асоциация, автор и редактор на повече от 20 книги. Ние сме горди и развълнувани, че днес той е тук сред нас, изтъкна в приветствието си проф. д.ик.н. Стати Статев.

Отляво надясно: проф. д-р Борислав Борисов, проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. Пол Кругман, д-р Цветан Василев, Антоан Шотаров
Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев представя проф. Кругман

Ректорът огласи решението на Академичния съвет на УНСС за удостояване на проф. Пол Кругман с почетното звание  „доктор хонорис кауза“, присъдено му „за значителни заслуги за развитието на икономическата теория и на университетското образование“.

Проф. Статев връчи на проф. Кругман академичните регалии на почетното звание - свитък на латински и старобългарски език и почетния знак на УНСС.

Ректорът връчва на проф. Кругман свитъка на латински и старобългарски език
"Доктор хонорис кауза на УНСС" проф. Пол Кругман получава почетния знак

Отличието, с което ме удостоява вашият университет, е голяма чест за мен, подчерта проф. Пол Кругман. В академичното си слово той открои проблемите на стария континент като очерта историческия преход в създаването на Европейския съюз и единната европейска валута, ситуацията преди и след икономическата криза. Нобеловият лауреат се спря на мерките за икономии, налагани от европейските правителства от началото на 2010 г., в т.ч. бюджетните разходи да бъдат съкращавани дори с цената на висока безработица. Защо се налагат съкращенията на фискалните разходи? Част от обяснението е, че в Европа, както и в Америка, твърде много хора са издигнали в култ строгите икономии с убеждението, че бюджетните дефицити, а не масовата безработица представляват непосредствена опасност, и че намаляването на дефицитите някак си ще реши проблемите, предизвикани от излишъците в частния сектор, посочи проф. Кругман.

Проф. Пол Кругман

Известният икономист коментира ситуацията и възможното бъдеще на Еврозоната и еврото като единна валута. Той определи валутната независимост като ключ към икономическия успех и посочи, че когато държавният дълг на страните от еврозоната надхвърля критичното равнище, те попадат в порочен кръг - лихвите започват да растат и държавният дълг се „надува“ още повече. Затова страните, които взимат кредити в собствена валута, са неуязвими за кризата на ликвидността. Именно по тази причина Испания и Великобритания могат да имат еднакъв държавен дълг и бюджетен дефицит, но банкрутът може да заплаши само първата от тях. Въвеждането на еврото на този етап е грешка, тъй като Европа не е готова за единна валута. Но сриването му сега би се равнявало на катастрофа, на упадък на европейската идея, подчерта проф. Кругман.

С конкретни данни и съпоставки в презентацията си проф. Кругман анализира „икономическите уроци“ в САЩ, проблемите на Япония, направи паралел между Испания и американския щат Флорида по отношение на „кредитните им балони“, спря се на опциите за икономическа политика в Източна Европа и др.

В отговор на въпроси на студенти и преподаватели проф. Кругман коментира политиката на американската администрация към големите компании и конгломерати, опита на Полша, българската пазарна икономика, студентските протести и други, като уточни, че не е запознат добре със ситуацията в страната ни и отговорите му не я конкретизират.

Въпрос от залата

В посланието, което проф. Кругман написа в Златната книга на нашия университет, се  изразява благодарност и признателност за оказаната му висока чест да бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“, пожелания за демокрация и национален просперитет.

Проф. Кругман чете посланието, което написа в Златната книга на УНСС

По решение на Съвета на настоятелите на УНСС ежегодно всеки член на Съвета финансира издаването на книга по собствена преценка и е автор на предговора към нея, посочи проф. д.ик.н. Стати Статев. Ректорът конкретизира, че това са издания на нобелови лауреати по икономика или на известни общественици, икономисти, политици, мениджъри, представители на бизнеса. Досега в поредицата Издания на Съвета на настоятелите на УНСС са издадени книгите „Свободно падане“ на Джоузеф Стиглиц, носител на нобелова награда за икономика и „доктор хонорис кауза на УНСС“, и „Пътуване“ на бившия премиер на Великобритания Тони Блеър. Третата книга от поредицата е „Международен икономикс. Теория и практика“ на „доктор хонорис кауза на УНСС“ проф. Пол Кругман. Нейното издаване е финансирано от члена на Съвета на настоятелите д-р Цветан Василев, който е и автор на предговора.

Д-р Цветан Василев показва българското издание на книгата на проф. Кругман

Книгата очертава брилянтно  взаимодействието между националните икономики, представи д-р Цветан Василев българското издание на „Международен икономикс. Теория и практика“. Той изрази увереността си, че книгата ще бъде особено полезна както за академичната общност, така и за всички, които имат съвременно мислене и поглед към реалностите в света.

След академичната церемония проф. Кругман и ректорът проф. Статев посетиха Института по интелектуална собственост и лидерство.

Проф. Кругман разговаря с проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство

Галерия снимки от Нобеловият лауреат проф. Пол Кругман беше удостоен с почетното звание „доктор хо ...