Кръгла маса с международно участие на тема "Интелигентни транспортни системи за пътна безопасност и сигурност"

петък, 27 септември 2013 11:13

Кръгла маса на тема „Интелигентни транспортни системи за пътна безопасност и сигурност“ бе организирана от катедра "Икономика на транспорта" съвместно с Българската асоциация „Интелигентни транспортни системи“. Сред участниците във форума бяха водещи специалисти от държавната администрация и академичните среди у нас, както и на Австрия, Гърция, Румъния, Турция и Йордания. Експертно присъствие имаха също представители на агенциите са сигурност и фирми, производители на телематични устройства от Словакия, Унгария, Хърватска и Италия.

 При откриването на кръглата маса

Деканът на факултет "Икономика на инфраструктурата" проф. д.ик.н. Христо Първанов приветства участниците в кръглата маса и им пожела успешна работа. Румен Михайлов, председател на Българската асоциация „Интелигентни транспортни системи“, изрази благодарност към университета и катедрата за инициирането и домакинството на актуалния форум.

Участници във форума

Участниците в кръглата маса представиха резултатите по проектите в областта на интелигентните транспорти системи. Сред основните лектори бяха експертите от Европейската организация за разпространение и внедряване на интелигентни транспортни системи (ERTICO) Лина Константинополу и Норберт Ханке, които изразиха позициите на големи европейски производители на телематични устройства.

Презентация за приноса на интелигентните транспортни системи за постигане на социално устойчиво развитие направи доц. д-р Христина Николова от катедра "Икономика на транспорта".

По време на работата на кръглата маса в голямата конферентна зала

 

Галерия снимки от Кръгла маса с международно участие на тема "Интелигентни транспортни системи за  ...