Рамково споразумение между УНСС и ПЧАГ „Уилям Шекспир“

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Магдалена Дочева, директор на  Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“, подписаха рамково споразумение. Документът предвижда съвместно участие в разработването на национални и международни проекти, организиране на научни и образователни форуми, професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти, организиране на публични лекции чрез обмен на преподаватели.

УНСС и ПЧАГ взаимно ще популяризират дейността си в публичното пространство, а наши преподаватели ще бъдат рецензенти и консултанти при подготовката на учебници и помагала.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Магдалена Дочева.

Галерия снимки от Рамково споразумение между УНСС и ПЧАГ „Уилям Шекспир“ ...