Официално бе открит „Бизнес клуб УНСС”

Официалното представяне на „Бизнес клуб УНСС“, съвместен проект на факултет „Международна икономика и политика“ и Студентския съвет, се проведе в зала „Тържествена“ на университета. На него присъстваха членове на ръководството на УНСС, преподаватели, студенти, журналисти. Сред официалните гости  бяха проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика”, представители на бизнес средите в страната.

От ляво на дясно: Байчо Георгиев, проф. д-р Антоанета Василева, Антоан Шотаров

Целта на новосъздадения клуб е да подобри връзката между бизнеса и студентите чрез организиране на практически насочени събития. Екипът на „Бизнес клуб УНСС“ подчерта необходимостта от студентската активност  като първа стъпка към успешно кариерно развитие. Новата организация ще работи с подкрепата на Студентския съвет, подчерта неговият председател Антоан Шотаров.

Байчо Георгиев от екипа на „Бизнес Клуб УНСС” сподели повече за мисията на клуба: да създава предпоставки за трайно и ефективно сътрудничество между университетските кадри и бизнес средите, да организира публични лекции с известни личности от професионалния и обществения живот, да провежда семинари и обучения за студентите, както и състезания, които да въведат участниците в реална бизнес обстановка.

 

Присъстващите на откриването на новия "Бизнес клуб УНСС"

Галерия снимки от Официално бе открит „Бизнес клуб УНСС”  ...