Книгата „Устойчиво потребление в България” - първо по рода си издание у нас

понеделник, 25 февруари 2013 10:25

Авторски колектив от преподаватели и изследователи от УНСС - доц. д-р Елка Василева, доц. д-р Даниела Иванова, гл. ас. д-р Нина Типова и гл. ас. д-р Стилиян Стефанов – издаде книгата „Устойчиво потребление в България“ (Издателски комплекс – УНСС, София, 2012 г.). Това е първото по рода си издание в България и съдържа както обобщени литературни данни, така и оригинално научно изследване, финансирано със средства от фонд "НИД“ на УНСС, договор № НИД 21.03-15/2006 г.

Целта на книгата е да предостави подходяща и достъпна информация за същността и принципите на устойчивото потребление и да опише все още малкото на брой устойчиви модели на екологично отговорно поведение на българските потребители.

Галерия снимки от Книгата „Устойчиво потребление в България” - първо по рода си издание у нас ...