Полезен практически курс за студентите по право

За пореден път по съвместна инициатива на катедра „Публичноправни науки” към Юридическия факултет на УНСС и Административния съд София-град стартира двумесечен практически стаж за студенти от специалност „Право”.

Приключването на предишната стажантската програма и началото на новата бе отбелязано на 22  октомври в сградата на Административния съд София-град (АССГ). Удостоверенията за успешно завършен практически курс в областта на административното правораздаване бяха връчени от председателя на АССГ съдия Радостин Радков в присъствието на декана на Юридическия факултет проф. д-р Христина Балабанова, съдии, преподавателите по административно право и административен процес от университета, студенти.

Студенти с председателя на АССГ съдия Радостин Радков

Присъстващите изразиха категоричното си мнение за ползата от практическия курс за студентите и желанието съвместното партньорство в тази насока да продължи и занапред. 

Студентите със сертификатите си от стажа

Галерия снимки от Полезен практически курс за студентите по право ...