Наш докторант бе избран в престижна международна академична мрежа

Теодор Славев, докторант към катедра „Политология”, бе избран за член на Мрежата за млади изследователи на Фондацията за европейски прогресивни изследвания (Foundation for European Progressive Studies Young Academic Network – FEPS YAN). Мрежата е създадена като част от научноизследователската програма “Next Left” с директор Алфред Гузенбауер, бивш канцлер на Австрия.

 Теодор Славев

Теодор Славев ще вземе участие в цикъл от работни групи, първата от които ще се състои между 1 и 4 ноември във Виена, Австрия. В рамките на тази работна група ще се дискутират актуалните проблеми на политическия проект за Европейски съюз.

Галерия снимки от Наш докторант бе избран в престижна международна академична мрежа ...