Информационна среща „А сега накъде?”

Информационна среща за второкурсниците от направлението „Икономика и бизнес”, на които им предстои да избират специалност, бе организирана от Студентския съвет по инициатива на ръководството на Бизнес факултета.

Катедрите от факултета представиха учебните програми и учебните дисциплини на своите специалности: проф. д-р Йорданка Йовкова - на „Икономика на недвижимата собственост”, доц. д-р Николай Щерев - на „Бизнес икономика” и „Икономика на индустрията”, доц. д-р Димитър Терзиев - на „Екоикономика” и „Аграрен бизнес”.

Участие взеха и представители от  Националното сдружение недвижими имоти (НСНИ) - Иван Велков и Добромир Ганев, които запознаха студентите с перспективите за развитие в този сектор и благодариха за възможността да се срещнат със свои потенциални служители.

Студентите имаха възможност да зададат въпроси и да получат информация, за да направят аргументиран избор на специалност.

Такива срещи се организират в различни факултети през последните две години, а ангажимента, който поеха от Студентския съвет, бе да реагират при всяка подобна покана.

Галерия снимки от Информационна среща „А сега накъде?”  ...