Изпълнявани от УНСС проекти по 6-та и 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз

Университет за Национално и Световно Стопанство
Изпълнявани от УНСС проекти по 
6-та и 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз

Проект
Критерии
Период
Координатор
1. Промените в климата и въздействието им върху Централна и Източна Европа
/CLAVIER/
STREP
01.09.2006-31.08.2009
Проф. 
Пл. Мишев
2. Структурните промени в селското стопанство и селските общини/SCARLED/
STREP
01.01.2007-31.12.2009
Проф. 
Пл. Мишев
3. Селските райони, селските стопани и иновативното им развитие /RAPIDO/
SSA
01.02.2007-31.01.2009
Проф. 
Пл. Мишев
4. Стимулиране на международното сътрудничество в изследването на околната среда чрез разпространение 
и изграждане на мрежа от дейности  
/INT-ER-LINK/
SSA
01.01.2007-31.12.2008
Проф. 
Пл. Мишев
5. Ресурси, права и потенциални възможности: в търсене на социалните основи за Европа
/CAPRIGHTS/
IP
01.01.2007-31.12.2011
Проф. 
К. Владимирова
6. Прототипно влияние на политиките върху мултифункционалните дейности в селските общини
/PRIMA/
SP1
06.11.2008-31.10.2011
Проф. 
Пл. Мишев
7. Теоретично развитие и емпирично измерване на външните разходи от употребата на пестицидите
/TEAMPEST/
SP1
01.05.2008-30.04.2011
Проф. 
Пл. Мишев
8. Моят университет: Вземане на решения за обединено висше образование МyUniversity/
CIP-Пилотна дейност
01.10. 2010 - 31.03.2013
Проф. Пл. Мишев
Проф. В. Кисимов


Галерия снимки от Изпълнявани от УНСС проекти по 6-та и 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз ...