УНСС е домакин на годишната регионална среща на Референт мрежата

В голямата конферентна зала на университета започна работа годишната регионална среща на Референт мрежата на страните от Южна и Централна Европа, която се провежда за първи път у нас. На двудневния форум, който отбелязва и 10-годишнината от създаването на мрежата, присъстват специалисти от страните-членки, представители на МОМН, синдикатите, неправителствения сектор.

Радваме се, че можем да предоставим университетската база за тази ползотворна среща, изтъкна проф. Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, която поздрави участниците във форума от името на ректора на висшето училище проф. Стати Статев. УНСС заема 13 място в Европа и 31 в света сред бизнес университетите, изтъкна проф. Павлова, представяйки домакина на международната проява. Тя конкретизира значението и ролята на продължаващото обучение с дейността на Института за следдипломна квапификация към УНСС, чийто директор доц. Марчо Марков също взима участие във форума.

УНСС е сред най-уважаваните университети, изтъкна и Деян Пушкаров, председател на Националната агенция за професионално образование и обучение. В експозето си той открои ключовите елементи от професионалните образователни политики, свързани със законодателната база, разширяване на достъпа до образователни услуги и др. Пушкаров очерта националната карта на професионалното обучение с нейните 430 професионални гимназии и различни центрове за професионалното образование и обучение на младежи и възрастни. Ключов приоритет сега е внедряването на европейския инструментариум в професионалното образование, изтъкна Деян Пушкаров, като качеството на професионалното образование и обучение е пресечна точка на потребностите и интересите на отделната личност, на обществото, на образователните и на обучаващите институции, на работодателите, на синдикатите.

При откриването на срещата: (от дясно на ляво) Тодор Чобанов, проф. Веселка Павлова, Деян Пушкаров, Людмил Ковачев, доц. Марчо Марков 


Участниците в първия у нас форум, домакин на който е УНСС

Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община, поднесе приветствие към участниците в годишната среща от името на кмета Йорданка Фандъкова и подчерта значението на провеждащото се за първи път у нас събитие. Силвия Буске, координатор на Референт мрежата, се спря върху принципа й на действие, базиран на подписаните споразумения за партньорство и сътрудничество между страните-участнички. Пирко Пьорала, служител в отдел „Политика" към Генерална дирекция по образование и култура на Европейската комисия, уточни, че целта на срещата е необходимостта от информация и координация в регионалния сектор на страните-членки на Референт мрежата.

Референт е общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение, в която участват всички страни-членки на ЕС. Мрежата се администрира от Европейския център за развитие на продължаващото образование (изпълнителна агенция на Европейската комисия) и предоставя информация за националните политики в тази област.

В нашата страна дейностите, свързани с Референт, се управляват от Националната агенция за професионално образование и обучение, в която са представени социалните партньори, академичните среди и неправителственият сектор.

Галерия снимки от УНСС е домакин на годишната регионална среща на Референт мрежата ...