Катедра „Политология“ отбеляза своята 30-годишнина с юбилейна международна научна конференция

петък, 30 октомври 2020 15:13

"Новите реалности и политическата наука" беше темата на юбилейната международна научна конференция, посветена на 30-годишнината на катедра и специалност “Политология”.

Проф. Георги Янков, проф. д-р Димитър Димитров и доц. Блага Благоева откриват форума

Катедрата дава своя принос не само към политологическите изследвания, но и към общия образ на университета. Само 6 години след нейното основаване тя става първата българска катедра по политология, член на Европейския консорциум по политически изследвания, отбеляза ректорът проф. д-р Димитър Димитров. Изминалите три десетилетия са период на академично строителство, утвърждаване на политологията като университетска дисциплина и специалност в обучението на няколко хиляди студенти, допълни ректорът. Той подчерта, че тези успехи са резултат от академичната и човешка всеотдайност на преподавателите и изследователите и благодари специално на проф. Георги Янков, заслужил професор на УНСС, основател на катедра “Политология” и директор на Центъра за политологични изследвания, и на доц. Блага Благоева за техните усилия.

В Голямата конферентна зала

Ректорът връчи на доц. Благоева реплика на Златната книга на нашия университет и статуетка на проф. Бобчев (на снимките долу).

Моят академичен живот винаги ще бъде свързан с катедра “Политология”, сподели доц. Мария Бакалова, декан на факултет „Международна икономика и политика“ (на снимката долу).  - 30 години е една прекрасна възраст, в която все по-активно започват да се развиват нещата, да има енергия и ентусиазъм. Надявам се да сме здрави и още дълги години да работим заедно.

През изминалите 30 години катедрата се утвърди като авторитетен център за изследвания и преподаване в една област, чиято динамика и социална значимост поставя високи изисквания пред страната. Адекватността спрямо променящата се среда, академичният потенциал, усилията и амбициите на преподавателите от катедрата я направиха разпознаваема и уважавана в страната и чужбина, посочи доц. д-р Пламен Ралчев, ръководител на катедра “Международни отношения” (на снимката долу).

Доц. Блага Благоева представи историята и дейността на катедра и специалност "Политология".

Събитието продължи с представянето на пленарен доклад от проф. д-р Георги Янков и научни съобщения на участниците в конференцията.

Проф. Георги Янков

Галерия снимки от Катедра „Политология“ отбеляза своята 30-годишнина с юбилейна международна научн ...