Меморандум за сътрудничество и партньорство между УНСС и Международен клуб София

четвъртък, 12 декември 2019 12:15

Съвместни дейности за изпълнение на научни програми за справяне с предизвикателства пред човешката цивилизация предвижда меморандумът за сътрудничество и партньорство между УНСС и Международния клуб София, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Огнян Лютаков, вицепрезидент на Клуба.

Г-н Огнян Лютаков, проф. Стати Статев и проф. Динко Динков, координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС (отдясно на ляво)

В документа е записано, че Университетът и Клубът ще си сътрудничат за привличане на инвестиции във взаимодействие с международни организации за реализиране на съвместни проекти, на научни и образователни програми.

Двете страни ще си партнират в предприемането и осъществяването на съвместни инициативи.

На подписването на меморандума присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам-ректор по научноизследователската работа, помощник-ректорът Николай Бакърджиев и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (на снимката горе).

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество и партньорство между УНСС и Международен клуб София ...