Бакалаврите от катедра „Политическа икономия“ се дипломираха

петък, 14 декември 2018 13:22

В зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от випуск 2018 на специалност „Политическа икономия“.

През изминалите четири години вие развихте когнитивните си умения, които в момента са най-добрият инструмент за реализация на трудовия пазар. Сигурна съм, че в тази катедра вие успяхте да надградите характерите си и да ги стабилизирате така, че да се превърнете в успешни лидери, посочи проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет.

Проф. д-р Маргарита Атанасова

Днес получавате дипломи от един от най-престижните и най-желаните университети в България. Бъдете достойни негови последователи. Подготовката, която получихте, ще ви даде самочувствието и нагласата, че можете творчески да развивате дейността, която ви е възложена. Където и да отидете в бъдещето, помнете, че сте потомци на един борбен народ, който при всякакви обстоятелства е успявал да оцелее и да запази своите корени, обърна се към абсолвентите проф. д-р Светла Тошкова, ръководител на катедра „Политическа икономия“.

Проф. д-р Светла Тошкова

Ние се стремяхме да ви научим преди всичко на ценности. За да бъдете в крак с времето, трябва да имате умения като креативност, критичност, бързо да усвоявате нови знания и да променяте позицията си. Бъдете такива, каквито искахме да ви направим, и ще успеете, посъветва випускниците чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов.

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов

Политикономистът има широка теоретична подготовка, която му позволява да се вгражда в много социални и икономически структури. Ние подготвяме бисерите за управлението на държавата, заяви проф. д.ик.н. Пано Лулански, заслужил професор на УНСС.

Проф. д.ик.н. Пано Лулански

Галерия снимки от Бакалаврите от катедра „Политическа икономия“ се дипломираха ...