Научно-практическа конференция „Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика“

„Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика“ беше темата на научно-практическа конференция, която се проведе в рамките на Регионалния форум за социално предприемачество. Партньори на събитието са УНСС, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Националният съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК). Регионалният форум е инициатива в изпълнение на Националния план за действие по социалната икономика на Министерския съвет 2018 - 2019 г.

Винаги казвам на моите студенти, че са на пазара на труда и е необходимо да покажат дори онова, което им липсва, защото трябва да се отличат от останалите. Но ми се наложи да погледна нещата от друга гледна точка – през призмата на човешките проблеми, на хората, които се нуждаят от подкрепа. Това е много важно за обществото и за гражданите от тази категория, каза при откриването на форума проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“.

Проф. Пламен Мишев и Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика

Социалната и солидарна икономика в Европа се развива много бурно през последните 10 години. Тя осигурява заетост на повече от 13.6 млн. души и съставлява 8% от брутния вътрешен продукт на страните от ЕС. Изцяло новият Закон за предприятията от социалната и солидарната икономика регламентира отношенията с ТПК и съм убедена, че България има изключително добра почва за нейното развитие, посочи д-р Султанка Петрова. По нейните думи законът е създаден след консултации с експерти от различни министерства, НПО, представители на националните организации на нуждаещите се от подкрепа граждани. Нормативният акт дава възможност да се спестят публични средства и хората от уязвимите групи да намерят по-лесно своето място в обществения живот. За тях ще има програми за създаването на социални предприятия и ще бъдат подпомогнати вече съществуващите. Но най-важното е, че ще има възможност за квалификация, коментира г-жа Петрова.

В Голямата конферентна зала

Доклади изнесоха проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет и преподавател в катедра „Човешки ресурси и социална защита“ (горе на снимката вляво), проф. д-р Любомир Стефанов от същата катедра, доц. Мария Вълкова от ЮЗУ, д-р Теодора Тодорова от МТСП, Адриана Стоименова от Центъра за психологически изследвания и д-р Георги Георгиев от НС на ТПК.

Галерия снимки от Научно-практическа конференция „Социални иновации и научно-приложни аспекти на с ...